Serviceelektriker

Den som har arbetat som installationselektriker i ungefär tio år och vill utvecklas vidare kan välja att arbeta som serviceelektriker. Serviceelektrikern utför service på befintliga anläggningar. Det kan handla om felsökningar, reparationer eller service i samband med ombyggnader. Andra arbetsuppgifter kan vara sådana som en installationselektriker också utför, som att koppla in kylskåp, montera strömbrytare eller sätta upp elcentraler.

Till skillnad från en installationselektriker arbetar en serviceelektriker nästan alltid på egen hand. Därför ställs större krav på denna elektrikers kunskaper. Inte minst måste serviceelektrikern vara bättre på problemlösning. Många gånger kan en kund ringa akut och meddela att det är något som inte fungerar. Då gäller det för elektrikern att lösa problemet snabbt. Det är dock inte alltid som kunden själv vet vad felet beror på, så först och främst handlar det om att lokalisera felet. Sedan kommer uppgiften att avhjälpa felet, genom att reparera det eller koppla om befintliga ledningar på något sätt.

Detta ställer stora krav på elektrikern, men gör också att arbetet blir omväxlande.

Den som arbetat som serviceelektriker i några år kan gå vidare och arbeta som projektledare. Den främsta arbetsuppgiften blir då att planera andra elektrikers arbete, så att det blir utfört i tid. Dessutom ingår att kontrollera utförda arbeten, för att se att de är korrekt gjorda.

Framtidsutsikter

Vår tillvaro blir allt mer elektrifierad, och både våra bostäder och våra arbetsplatser fylls med allt mer avancerad elektronik. Det här gör att det krävs allt mer specialkunskaper bland elektriker. Det gör också att marknaden för specialiserade elektriker blir allt större och bredare. I framtiden kommer de flesta av oss att komma i kontakt med många olika typer av elektriker, specialiserade på allt från smarta hus till underhåll och reparation av datanät. Det är dock svårt att ge några exakta siffror på hur många elektriker som kommer att behövas i framtiden.