Arbetsmiljö och akustik

Att skapa en bra arbetsmiljö bygger på förutsättningen av flera saker. Se dig omkring där du befinner dig. Hur är ljuset? Hur är luften? Vad hör du? Arbetsmiljön är viktig för att kreera en atmosfär som möjliggör kreativitet, möten och samtal, och leder arbetet framåt. Offentliga miljöer kräver genomtänkta lösningar, som ofta behöver anpassas efter många olika människors behov. Oavsett lokalens storlek och den mängd människor som passerar där varje dag krävs lösningar med avseende på belysning och akustik. Många offentliga lokaler, som sjukhus, industrier och kontor, behöver en översikt av arbetsmiljön. Med hjälp av undertak från allakustik.se kan du få hjälp med en helhetslösning. Företaget erbjuder ett stort utbud av produkter, samt även leverans och montering. Vilka är fördelarna med ett nytt undertak och vad kan allakustik.se hjälpa dig med?

  • Anpassad och optimerad lösning efter miljö och verksamhet
  • Många produkter som rekommenderas av Astma och Allergiförbundet, som dessutom uppfyller kriterierna Nordisk Miljömärkning Svanen
  • Går även att göra själv
  • Ljudabsorbering
  • Tekniska lösningar
  • Ljudproblem
  • Materialval

Undertaket påverkar rummets akustik, och i vissa fall kan ljuddämpande plattor monteras för att skapa en mjukare ljudmiljö. Det kan också monteras av estetiska skäl, och kan användas för att dölja fula ellösningar, rör och ledningar.

Akustiktaken har lång hållbarhet och är en god investering: genom att följa anvisningarna för skötsel och underhåll bevarar du taket och dess egenskaper längre. Ett tak beräknas hålla i 20 år, en livslängd som naturligtvis varierar beroende på omgivningen, luften och andra nedsmutsningsförhållanden. Undertakets nedsmutsning sker oftast genom fläkt- och ventilationssystemet, vilket kan vara värt att se över och ha under regelbunden kontroll. Genom att alltid hantera takplattorna med rena bomullshandskar minskar också risken för nedsmutsning, och monteringen sker alltid så sent som möjligt i byggprocessen, för att undvika onödig nedsmutsning.

Allakustik.se hjälper dig att hitta en lösning som kan vara en ren standardprocedur såväl som specialanpassad efter just dina arbetsplatsförhållanden. Montörerna bedömer de befintliga taken, och hur dessa ska hanteras och underhållas på rätt sätt. Det kan alltså vara värt att tänka till en extra gång för att skapa en arbetsmiljö som uppfyller alla krav på ljus, ljud och akustik.