Bästa skyddsutrustningen för elektriker

Elektriker är en arbetsgrupp som utsätts för många risker på jobbet. Förutom olyckor relaterade till el riskerar de även att skadas av farliga dammpartiklar och fall från höga höjder. För att skydda sig bör de bland annat använda bra arbetskläder, andningsskydd, ögonskydd och hörselkåpor.

Att arbeta med el och elinstallationer kan vara livsfarligt. Ström genom kroppen är en av de vanligaste olyckorna för elektriker, men även fallolyckor och inandning av damm och skadliga partiklar tillhör vanliga skador. Påfrestande arbetsställningar kan leda till belastningsskador. Med andra ord är elektriker utsatta för många risker på jobbet. Här kan du läsa mer om den bästa skyddsutrustningen.

Skyddande kläder

Skyddande och bra arbetskläder är elektrikers viktigaste utrustningen för att minimera skador och olyckor. Att få ström igenom kroppen kan i värsta fall leda till döden. Om elektrikern arbetar där det finns risk för ljusbåge måste arbetskläderna uppfylla särskilda krav. Detta gäller alla klädesplagg, inte bara det yttersta lagret. Bland annat måste kläderna vara flamsäkra, ljusbågstestade och skyddsklassade. Arbetshandskar och hjälm är även viktigt.

”Byggarbetsplatser är ofta dammiga miljöer och risken är stor att elektriker andas in dammpartiklar och mineralfibrer vilket kan orsaka lungsjukdomar.”

Andningsskydd med mera

Andningsskydd är mycket viktiga för att skydda mot damm, luftföroreningar, lösningsmedel och andra farliga partiklar. Byggarbetsplatser är ofta dammiga miljöer och risken är stor att elektriker andas in dammpartiklar och mineralfibrer vilket kan orsaka lungsjukdomar. Övrig skyddsutrustning som en elektriker kan behöva inkluderar skyddsglasögon, knäskydd, öronproppar eller hörselkåpor. Ögonskyddet kan utgöras av separata glasögon, ofta slipade, men det kan även integreras i hjälmen i form av ett visir. Även hörselkåporna kan monteras på hjälmen. Kåporna bör ha dämpningsegenskaper och vara anpassade efter arbetsmiljön. Ibland är det viktigt att elektrikern kan kommunicera med andra personer som deltar i bygget samt kunna höra varningssignaler. Detta ställer krav på kvaliteten på hörselkåporna.