Elreserver och lärlingar

Dyrare el att vänta till sommaren, samtidigt som regeringen beslutar att förlänga elreserven runt om i landet ifall det skulle behövas täckas upp.

elbolagRegeringen har beslutat att förlänga reservsystem för el runt om i landet. Detta för att klara den svenska elförsörjningen och nu kommer denna effektreserv finnas kvar i fem år extra som en försäkring mot eventuella nedgångar i elproduktionen. Mer om detta kan man se av här.

Effektreserven är något som sätts in om det för tillfället uppstår en elbrist. Detta för att företag och hem runt om i landet ska få el levererad till sig under årets alla dagar och känna sig trygga med det trots extrema situationer som stormar och översvämningar. Regeringen skriver vidare att effektreserven är en försäkringslösning som säkerställer ett stabilt elnät även fast elanvändningen är hög. Det är alltså inte en lösning för att trygga elförsörjningen för landet, i och med att Vattenfall gått ut med att de ska stänga två kärnkraftsreaktorer redan i förtid.

Elen kan komma att bli snäppet dyrare i sommar om en får tro nyheten i Dagens Industri. De som har ett rörligt elpris kan få 80 procent dyrare el under sommarmånaderna jämfört med föregående år.

Fler vill studera teoretiskt

Hur det än blir med elen och elförsörjningen kan en vara säker på att elektriker alltid kommer att behövas, för att sörja för installeringar och felsökning på olika sätt. Om detta kan en se ett tidigare inlägg om här. Trots detta är det så att praktiska utbildningar inte lockar lika mycket som de tidigare gjort och de teoretiska programmen på gymnasiet har en högre status. Samtidigt ska man ju göra det som man vill göra, om en vill hålla på med ett praktiskt yrke är det utmärkt att gå en lärlingsutbildning och lära sig allt på plats rent fysiskt i stället för att ha näsan i en bok. Sedan är vissa mer teoretiskt lagda än andra och utvecklas genom att studera inom en akademi och kanske forska bland dammiga läroböcker och arkiv. Det hela handlar om hur man är som person, vad man har för intressen och styrkor. Inget är egentligen bättre än det andra, det bara är.