En historisk tillbakablick på elen

Utan elektricitet skulle de flesta uppfinningar inte funnits och vår värld skulle inte ha varit i närheten av att ha utvecklats så mycket som den faktiskt har. Var vore vi utan elen? Vi hade i alla fall inte haft våra jobb som elektriker.

962966-socket

Vi har tidigare skrivit ett inlägg om Sveriges industrihistoria. Vi tänkte fortsätta vår historiska tillbakablick men rikta in oss på ett ämne som rent ut sagt är anledningen till att vi elektriker finns. Vi pratar självklar om elektricitet. För några hundra år sedan använde inte människan sig av elektricitet. Gatulamporna var drivna på gas, vi transporterades med häst och vagn och vi kokade vår mat på vedspisar. Vi människor visste knappt ens vad elektricitet var. Statisk elektricitet var dock känd. Redan under antiken upptäckte grekerna att om man gnuggade päls mot bärnsten så kunde stenen dra till sig föremål. Den första personen som studerade detta fenomen lite närmre var den engelska fysikern William Gilbert som var aktiv under det senare 1500-talet.

Franskmanne Charles Dufay, som var aktiv under 1700-talet, var den förste som visade att det finns två olika sorters laddningar. Det var dock Benjamin Franklin som införde begreppet positiv och negativ laddning. I början på 1800-talet upptäckte en dansk fysiker elektromagnetismen. Franskmannen André-Marie Ampére formulerade matematiska ekvationer om denna. Resultatet av dessa upptäckter var att forskare började experimentera kring elektriciteten mer under 1800-talet. På 1900-talet blev det sedan klart att positiv laddning är knuten till en proton och negativ laddning är knuten till en elektron.

Vad är då elektricitet? Jo elektrisk laddning kan beskrivas som att det finns ett underskott eller ett överskott av elektroner i ett ämne. Har två ämnen skillnad i laddning och arbetar tillsammans kallas skillnaden för spänning. När överskott och underskott kopplas samman uppstår en ström mellan ämnena.

Elen distribueras sedan via elnätet. Elnätet är uppdelat i stamnät, regionnät och lokalnät. Stamnätet ägs av staten och förvaltas av Svenska Kraftnät. Genom koncession förvaltas och byggs regionnätet ut. Staten har då givit en aktör eller flera möjlighet att driva, underhålla och förvalta nätet. I Sverige finns flera regionnät med olika nätägare. Regionalnäten är de nät som förbinder stamnätet med lokalnätet, samt produktionsanläggningar och större förbrukningsanläggningar.