Energibesparing i äldre hus

Att bli mer energieffektiv handlar inte bara om modernisering.

Är gamla hus sämre än nya, ur energisynpunkt? Nej, det behöver de inte vara. Gamla fönster kan renoveras så att energiläckaget från dem minskar, men det finns också mycket annat du kan göra för att minska energiförbrukningen, om du bor i ett äldre hus. Har du möjlighet att göra flera mindre åtgärder kan besparingen bli lika stor som vid ett fönsterbyte, och det till en lägre kostnad.

Gammal HälsingegårdDu kan börja med att täta listerna vid fönster och dörrar. Även om fönstren läcker värme är det inte säkert att det sker genom själv bågen. Det kan vara listerna som är otäta.

En av de viktigaste grejerna du kan göra för att få ned energianvändningen är att se över ditt användande av varmvatten. Att duscha istället för att bada är ett klassiskt tips, och allra bäst är att också byta ut duschmunstycket mot en modell som använder mindre vatten. Ett annat sätt att minska förbrukningen av varmvatten är att installera en diskmaskin. Moderna diskmaskiner använder nämligen mindre vatten än vad som går åt vid handdisk.

Inomhustemperatur

Många hem har också vattenburen värme. Idag är de flesta vana vid ett inomhusklimat som är varmare än vad man hade för bara några decennier sedan. Genom att sänka inomhustemperaturen med en grad minskar du din energikostnad med fem procent. Det finns också andra fördelar. Vi är idag vana vid 23 graders innetemperatur, men den optimala temperaturen för hjärnan är 21 grader. Prova att sätta termostaten på detta, och du kommer att märka att du känner dig piggare.

När du är bortrest kan du sänka inomhustemperaturen. Om du ska vara borta en längre tid behöver temperaturen inte vara högre än 15 grader. I övrigt är det dock bättre att hålla en jämn temperatur, eftersom det kräver mer energi att värma upp ett rum upprepade gånger.

Tillhör du de som vill ha det svalare i sovrummet än i resten av bostaden. Se då till att temperaturskillnaden inte ger upphov till ett drag, som ger större energibehov. Håll dörren till sovrummet stängd, men om du har temperaturskillnader mellan andra rum är det bättre att lämna dörrarna öppna, så att luften kan cirkulera och temperaturen blir jämnare.Röda hus med gamla fönster

Står soffan i vardagsrummet framför ett element? Det är dubbelt dåligt ur energisynpunkt, eftersom mindre värme då kan avges, samtidigt som det blir svårare för luften att cirkulera och därmed sprida värmen i rummet. Flytta ut stora möbler minst 30 cm från elementen, så kommer du att minska din energiförbrukning en aning.

Ligger inte snön kvar på taket vintertid? Kanske är det överskottsvärme som smälter den. Om taket inte är tillräckligt isolerat kan upp till 15 procent av värmen försvinna ut den vägen. Att tilläggsisolera vindsbjälklaget är det effektivaste sättet att komma till rätta med detta, och kostar upp till 12 000 kronor.

Vad vet du egentligen om energibesparing? Svt har satt samman en lista på några av de vanligaste påståenden som man kan stöta på. Vissa av dem stämmer, och andra stämmer inte. Du hittar hela listan här.