Fuktskador i svenska bostäder

Många svenska bostäder är drabbade av fuktskador. Mögel- och fukt försämrar luftkvaliteten i bostaden. Att leva med i ett dåligt inomhusklimat är ett folkhälsoproblem som är nödvändigt att åtgärda. Men vad kommer det att kosta?

Fukt- och mögelskador är bland de vanligaste dolda felen på svenska bostäder. Detta kan bero på att fukt ofta samlas på ställen som vi vanligtvis inte besöker, i källaren, på vinden, eller i krypgrunden. Men det finns lyckligtvis en mängd olika sätt att förebygga och åtgärda fuktskador. Här nedan listar vi några saker du kan göra för att förbättra inomhusklimatet i din bostad:

  • Luftavfuktare. Du kan reglera och styra inomhusklimatet i din bostad med en bra luftavfuktare.
  • Sanering. Anlita ett företag som gör en fuktsanering. Kanske det säkraste sättet att få bukt med ett redan existerande problem.
  • Vädring och ventilation. Lika enkelt som det låter – se till att det finns bra ventilation i ditt hus. I rum med stillastående luft bildas den lättare fuktsamlingar. Försök också att öppna alla fönster regelbundet. Fönster och speglar kan också de dig en fingervisning om hur luftkvaliteten i bostaden är – om dina fönster och speglar ofta är immiga kan det vara ett tecken på att det finns ett problem med fukt i bostaden.

Varför är det viktigt att åtgärda fuktskador?

Om du bor i ett fuktskadat hus är du långt ifrån ensam – 1,4 miljoner människor uppskattas leva med undermåliga luftförhållanden. Värst är det i småhus – och enligt en rapport från Boverket är sju av tio av dessa fuktskadade. För att du ska få en bild av hur omfattande detta problem är kan vi meddelade att reparera alla fuktskadade hus i Sverige skulle kosta cirka 100 miljarder kronor.

Med en sådan avskräckande prislapp kanske du frestas att fråga dig själv: är det verkligen nödvändigt att göra något? Lite vatten har väl ingen dött av? Men faktum är att det kan få en stor hälsopåverkan på människor att leva i en fuktskadad bostad. Möjliga följder inkluderar ökad risk för luftvägsinfektioner, astma (och särskilt för barn), huvudvärk och koncentrationssvårigheter. Dessa sjukdomar kan på sikt leda till ännu större kostnader för samhället – i form av sjukskrivningar och behandlingar. Därför är det viktigt att åtgärda fuktproblem så snabbt som möjligt – vilket dessutom brukar göra stor skillnad ifråga om reparationskostnader.

Vill du läsa mer om fukt- och mögelskadade bostäders påverkan på människor hälsa kan du göra det på Folkhälsomyndighetens hemsida.