Individuell elmätning i hemmet

Att bo i bostadsrättsförening medför vissa saker. Som gemensamma kostnader. Det kan röra sig källsortering, underhåll av gemensamma utrymmen och elförbrukning. Individuell elmätning är ett sätt att få en uppfattning om exakt vad det är som kostar pengar och hur dessa kostnader kan sänkas. Genom att minska fastighetens totala energiförbrukning påverkas inte bara de boendes plånböcker, utan också miljön.

Varför individuell elmätning?

I många föreningar ingår elen i avgiften eller hyran. Genom att debitera elen individuellt eller efter hushåll kan föreningen som helhet sänka sina kostnader. Man kan också göra motsatsen, och skaffa gemensam el då elen först köps in för att sedan fördela kostanden efter förbrukning. För båda dessa tjänster har företaget Inergi mätare och avläsare. Elmätning är ett sätt att få överblick och kontroll över förbrukning, och därmed gå från att vara energikonsument till att vara energimedborgare. En konsument är passiv, medan en medborgare aktiv och tar sitt ansvar. För att detta ska ske behöver vi få en mer konkret uppfattning av el. Vad är det som drar el? Hur mycket kostar det? Är en kilowattimme dyr eller billig? De flesta vet inte vad det kostar att ta en dusch eller koka en kopp kaffe. Genom att få en uppfattning om vad det är som kostar får man en större möjlighet att minska det som slösar el. I ett flerfamiljshus är också en av vinsterna att du slipper oroa dig för din grannes elkostnader. Om grannen duschar längre eller värmer upp sitt växthus slipper du ta ansvaret och kostnaderna för det.

Så går det till: På http://www.inergi.se/ kan du få mer information om elmätning i hemmet, och kontakta företaget för att få en kostnadsfri besiktning. Inergi lämnar sedan en offert på omkostnaderna för mätare, installation och en besparingskalkyl utifrån nuvarande elförbrukning.

Så påverkar det miljön

Energiförbrukning i hemmet bidrar i stor utsträckning till västvärldens utsläpp av koldioxid. År 2005 utgjordes 40 % av Sveriges totala energiförbrukning av boende- och servicesektorn. Uppvärmning och varmvattenberedning i flerbostadshus utgjorde nästan en tredjedel av dessa 40 %. Att få ned sina elkostnader handlar alltså inte bara om att få ned kostnaderna för hemmet eller bostadsrättsföreningen, utan också om att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling för miljön. Utsläppen av växthusgaser bidrar till växthuseffekten och jordens temperaturökning, och Sverige arbetar aktivt för att möta globala målsättningar och dra ner sin förbrukning. De förväntade konsekvenserna av den globala uppvärmningen är många. I dagsläget menar man att effekterna innefattar höjning av havsnivån, förtunning av ozonlagret, extrem nederbörd, minskning av öknar samt torkperioder. Afrika är den kontinent som släpper ut minst andel växthusgaser, men riskerar ändå att drabbas hårdast. Hundratals miljoner människor i Afrika riskerar att bli klimatflyktingar, eftersom den huvudsakliga inkomstkällan jordbruk kommer att få stora problem med att upprätthållas med klimatkonsekvenserna. Att agera elmedborgare istället för elkonsument är att ta ansvar för både sin egen förbrukning och vårt gemensamma klimat.

Fler sätt att minska sina energiförbrukning:

  • Vädra regelbundet men korta stunder
  • Täta fönster
  • Sänk värmen fem grader på natten och spara upp till 30 % energi
  • Tvätta inte kläder på element eftersom det sänker rumstemperaturen och ökar energibehovet
  • Lämna inte apparater på standby