Industrielektriker

Industrielektriker arbetar i industrin, men behöver inte vara anställda av industribolagen. De kan även vara anställda av elinstallationsfirmor, eller av bemanningsföretag, som utför arbeten åt industriföretag.

Alla som sett bilder från exempelvis Volvos fabriker vet att tillverkningsindustrin är beroende av elektriska maskiner för att kunna producera sina produkter. En industrielektriker utför reparationer och underhåll av dessa maskiner, för att upprätthålla företagens produktion. Vissa företag tillämpar skiftarbete eller beredskapstjänstgöring för att undvika längre driftstopp i produktionen. En stor del av arbetstiden går också åt till rengöring av elektriska installationer, för att undvika att problem uppstår längre fram.

Industrielektriker arbetar även med att installera nya maskiner, samt med annat elektriskt underhåll inom industrin. En del av arbetsuppgifterna är mycket lika de som installations- och serviceelektriker sysslar med. En stor fördel med att arbeta som industrielektriker är dock att man kan få se många olika typer av branscher. Vare sig en industri tillverkar godis, läkemedel eller bilar så används maskiner, och även om maskinerna har olika funktioner så fungerar de alla enligt mekanikens och elektronikens lagar. När man väl får se ritningarna och instruktionerna är det för det mesta inga svårigheter att förstå hur maskinen fungerar, och vad som behöver göras för att avhjälpa felet.

Säkerhet

Alla elektriker måste vara noggranna. Dels finns det alltid en risk för skador när man arbetar med el, men när det handlar om industri är riskerna större, och ett fel kan dessutom kosta företaget stora pengar, och göra att andra anställda skadas. Allra viktigast är säkerheten vid reparation av ställverk, och därför arbetar elektriker aldrig ensamma med denna uppgift.