Installation av elektronik och VVS

En renoveringen innebär många olika aspekter när det kommer till säkerhet. Det handlar inte bara om att hantverkare ska vara söka med rätt utrustning, det gäller även installationerna. En felinstallerad vitvara kan leda till ödesdigra konsekvenser. Att anlita en certifierad elektriker och VVS-installatör är A och O.

Installationer i våtutrymmen

Ett riskfyllt moment i totalrenoveringen är de installationer som ska utföras i badrum och tvättstuga. Här är det enda tipset att i alla lägen anlita en certifierad firma eller hantverkare som fixar jobbet på ett korrekt och säkert sätt. Nya moderna tvättmaskiner är säkra i användningen, men det gäller att de installeras på rätt sätt för att ingen farlig situation ska uppstå. El och vatten är nämligen ingen bra kombination. Se till att den anlitade firman har ett branschcertifikat som bevisar rätt kompetens såväl praktiskt som teoretiskt.

Inge bra idé med egendragen el

Det är tyvärr många som trotsar alla varningslampor gällande elinstallationer och istället gör så kallade hemmagjorda kopplingar. Statistiken visar att den här sortens okunniga utföranden leder till många tragedier.

– Tyvärr lägger jag nog omkring 70 procent av min arbetstid på brandutredningar och en hel del av de bränder som sker i villor beror på elektriska fel som uppstått på grund av ”hemmasnickrade” elinstallationer, säger brandutredaren Michael Steen i en intervju med husägartidningen Vi i Villa.

På Boverkets hemsida går det även att läsa mer om diverse säkerhetsaspekter gällande installationer i samband med byggnation eller renovering. Det finns exempelvis regler för ytskiktet på golv och väggar i badrum samt väggbeklädnader.