Så löser du en konflikt med hantverkare

Det finns flera anledningar till att anlita en hantverkare. Oavsett anledning kan det uppstå tvister kring det utförda arbetet eller faktureringen. Det är i vissa fall svårt att komma överens med hantverkaren och då är det bra att ta hjälp.

Det är inte sällan som bostadsägare hamnar i en tvist med hantverkare efter dessa har utfört ett arbete. En av det första åtgärderna som du ska vidta när du kommer i konflikt med hantverkare som du anlitat är att läsa på och informera dig om vad som gäller och vad lagen säger. Det är viktigt att du som konsument har koll på vilka rättigheter du har. Du kan gå in på https://juristjouren.se/rattsomraden/bostadsjuridik/ och läsa mer om bostadsjuridik. Det kan även vara en bra idé att kontakta en jurist som är insatt i allt inom området om det fortfarande råder några oklarheter. En konsuments skydd i relation med hantverkare regleras i huvudsak av konsumenttjänstlagen. Där finns det tydliga regler kring vad som gäller om en hantverkare har utfört tjänster som blivit dåligt utförda eller överfakturerat. Men det är inte alltid helt enkelt att tolka lagen och vad som står där. En jurist kan bistå med bra hjälp i sådana situationer. Du kan få bra guidning om vad du ska göra.

Tvister med hantverkare kan vara svåra att lösa

Oftast handlar tvister med hantverkare om bristande kvalité på det utförda arbetet, tidsåtgången, den slutgiltiga kostnaden för arbetet och byggtekniska missförstånd. Det är inte helt ovanligt att ett stort problem ligger i att det inte finns någon skriftlig avtal eller någon annan viktig information som påvisar vad som egentligen har ni kommit överens om. När det inte finns något avtal är det i många fall svårt att bevisa vad du och hantverkaren egentligen har avtalat. I fall du upptäcker ett fel kan du reklamera det om reklamationstiden inte gått ut.