Säkra tak ger många fördelar

Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för taket. Därför är det viktigt att kontrollera taksäkerheten, och åtgärda eventuella brister. 

Om du äger ett hus är det viktigt att du tänker på det här med taksäkerhet. Det tjänar du nämligen inte bara själv på. Genom att ha säkra tak gör du också arbetsmiljön säkrare för bl.a. sotare, vilket in sin tur minskar risken för bränder.

Tänker du på taksäkerheten? Det är det många fastighetsägare som inte gör. Detta faktum uppmärksammas av Smålandsposten, eftersom flera sotare har skadats när de ramlat ned från tak där man inte vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder.

TaksäkerhetsarbeteOm en sotare skadar sig vid arbete på ditt tak är det du som fastighetsägare som är ansvarig. När en sotare ska kontrollera en skorsten skrivs också ett protokoll där eventuella risker i taksäkerheten påpekas. Den som inte åtgärdar dessa brister hotas av vite, men trots detta är det många som slarvar med taksäkerheten, och det utförs också arbeten på osäkra tak.

Vad är då ett säkert tak? För det första ska det finnas säkra steg upp på taket. För det andra ska det också finnas en eller flera fästpunkter för selen. Om det inte går att använda sele är risken stor att det går illa om den som ska arbeta på taket skulle tappa balansen. Arbete på tak sker året runt, i alla typer av väderlek, och ett tak som upplevs som säkert på sommaren kan vara en dödsfälla på vintern. I vissa fall kan man använda byggnadsställning, skylift eller andra säkerhetsanordningar för att arbeta på taket, men vilka anordningar som är möjliga att använda beror på takets beskaffenhet.

Varför slarvas det då med taksäkerheten? Mats Kias på Totaltak Sverige säger till Nya Wermlands-tidningen att enligt honom handlar det framför allt om okunskap å ena sidan, och ren snikenhet å den andra. Det är dyrare att arbeta med skydd, och att montera rätt skydd för de som ska upp och arbeta på taket. Men om något skulle hända blir det betydligt dyrare, i den mån skadan över huvud taget kan mätas i pengar. Vissa entreprenörer stryker skydden i sina offerter, och får på så sätt ned priset. Andra tar med kostnaden för offerten, men sparar sedan in dessa pengar när arbetet väl ska utföras. Det är också vanligare med fusk hos privatpersoner och andra små kunder, som föreningar. En större kommersiell aktör är oftast medveten om vilka regler som gäller.

Taksäkerhet minskar brandrisken

Att sotaren kan utföra sitt arbete på rätt sätt är viktigt också för brandsäkerheten. 31 procent av alla bränder i bostäder är eldstadsrelaterade, skriver Norrtelje Tidning. Dessa bränder orsakas ofta av att sot eller tjära har samlats i skorstenen, till följd av ofullständig förbränning, och att dessa ämnen sedan antänds när man eldar i skorstenen igen. Då kan temperaturen bli mycket hög, och material i närheten av skorstenen, som gipsplattor, kan antändas. Genom att ha bra säkerhet, så att sotaren kan göra sitt jobb, minskar du risken för att drabbas av detta. Det är dock också viktigt att följa instruktionen för kaminen, och inte elda för stor mängd ved vid ett och samma tillfälle.