Sveriges industrihistoria– en framgångssaga

Alla elektriker utgör en viktig del av den svenska industrin och är nyckelpersoner för att vi har nått till den position där vi befinner oss idag. Det är dags för oss på NEA-gruppen att ta en titt i backspegeln och få en skymt av industrihistorien och dess framåtskridande. 

Industrialiseringen började sent i Sverige. Övergången från jordbrukssamhälle till industrisamhälle tog sin början runt år 1700 i England och inträffade här först 100 år senare. Att det till slut sa klick berodde både på utomstående drivkrafter och den inhemska utvecklingen.  När järnvägsnätet började byggas och Sveriges infrastruktur fick sin form kunde järn- och träindustrierna börja blomma på allvar. Verkstäder och textilfabriker blev viktigare, och allt fler lämnade arbetet i jordbruken. Agrarsamhället upphörde att existera. Vid förra sekelskiftet hade industrialismen till slut gått så långt att handeln och industrin utgjorde lika stor del av ekonomin som jordbruket.

Efter två svåra lågkonjunkturer – den första under tjugotalets depression och de stora börsrasen, den senare under andra världskriget – trädde svensk industri småningom i sin guldålder. Fröna som såtts under seklets första hälft var nu redo att skördas. Verkstadsindustrin expanderade i det närmaste explosionsartat och arbetskraftsinvandringen ökade.

 Några industrier som var viktiga var:

Svensk industri tillverkade alltså allt från dammsugare till emaljmuggar och chokladaskar och under en period visste framgången inga gränser. I mitten av sjuttiotalet vände dock trenden. Den inhemska inflationen ökade samtidigt som den globala marknaden förändrades. Sverige tvingades anpassa sig till den internationella konkurrensen som innebar att varor kunde produceras till en mycket lägre kostnad på andra ställen än i Motala och Södertälje.

Idag är den svenska industrin inte världsledande volymmässigt, utan har specialiserat sig på vissa specifika branscher som stål, telekom och läkemedel. Colly components är ett företag som har varit partner till svensk industri i över femtio år. Från att ha varit ett litet företag som startades i en källare på Lidingö har man metodiskt etablerat sig och står nu för tillverkningen av en mängd olika verktyg som används inom industrin. Genom att leverera viktig kompetens och helhetslösningar har företaget sett till att hålla Sverige på fötter. Idag satsar man på att upprätthålla en långsiktig lönsam verksamhet och leda in den svenska industrisagan på ännu ett kapitel.

fabrik hus