Vad är en strömtång?

Strömtången är ett av elektrikerns viktigaste verktyg. Hur fungerar den och vad ska man tänka på för att välja rätt?

En strömtång är detsamma som en tångamperemeter, och en amperemeter är ett verktyg som mäter elektrisk ström. Ordet kommer från ampere, enheten för elström. 1 ampere är den ström som passerar mellan två raka, parallella ledare med oändlig längd och en meters avstånd, och som ger upphov till kraft på 2·10-7 newton per meter. För att mäta och koppla in amperemetern måste man bryta upp kretsen över brottstället. Amperemetern bör ha så låg inre resistans som möjligt, för att inte påverka mer än vad som är absolut nödvändigt. Kretsen bör inte märka någon skillnad mellan den inkopplade amperemetern och den obrutna ledaren. Strömtången är en nyare teknik, som är mer användbar än den äldre amperemetern. Skillnaden mellan en amperemeter och en strömtång är att den senare kan mäta växelström utan att bryta upp kretsen. En hovtångliknande konstruktion sluts då runt kabeln, vilket gett upphov till namnet strömtång. Strömtången ger ifrån sig ström och spänning som är proportionell mot strömmen som mäts, och leder den utan att bryta upp kretsen. Strömstyrkan kan då mätas även på instrument med låg spänning eller ström. Det gör strömtången till ett säkert verktyg, och den förblir isolerad från instrumentets ingångar. Eftersom strömmen inte bryts vid mätning uppstår inga kostnader för produktionsbortfall, om strömtången används inom industri.  

Hur väljer jag rätt strömtång?

Det finns några saker att tänka på när du ska välja strömtång.

  • Vilken typ av ström ska du mäta? AC eller DC?
  • Hur hög är strömmen som ska mätas?
  • Vilken är ledarens arbetsspänning?
  • Kontrollera ledarens diameter och utgången.

När du har fått en överblick över situationen som strömtången ska användas i kan du välja rätt strömtång. Verktyget finns i en mängd olika storlekar, avsedda att passa olika kablar. Några exempel: Strömtången modell mini 200 A är anpassad till 0,7 ” (18mm) käft och har en stor LCD-display med bakgrundsbelysningen. Den har även diodtest och automatisk avstängning. Strömtång 600A Multimeter mäter både AC-ström, AC/DC-spänning och resistans. Tången är anpassad för stora kablar. Det finns även en typ av strömtång med app för Android som dessutom är utrustad med bluetooth.

För att använda strömtången ansluter du den till det instrument du vill mäta strömmen i. Du väljer sedan funktion och område på verktyget, och omsluter strömtången runt ledaren. Sedan avläser du enkelt mätvärdet på strömtångens display. Om strömmen är för låg eller om det är önskvärt med hög precision, kan ledaren som ska mätas lindas flera varv runt strömtången. När strömtången omsluter två stycken olika ledare är siffran man får fram skillnaden i ström mellan de två ledarna. Om det inte finns någon skillnad blir resultatet noll. Läckströmmen presenteras när ett annat värde än noll uppvisas. Det är viktigt att elinstallationer utförs rätt och under säkra omständigheter, och kunskaper och försiktighet är a och o. Ta inga risker, eftersom det kan få ödesdigra konsekvenser. Strömtången är dock ett tryggt och säkert verktyg som är både yrkesmannen och hemmafixaren behjälpligt i många situationer.